Com aconseguir el teu Certificat d’Eficiència Energètica a la Cerdanya

certificat d'eficiència energètica 2

Què és un certificat d’eficiència energètica?

El Certificat d’eficiència energètica és un document oficial que informa sobre la qualificació energètica d’edificis o d’un immoble, sigui una casa, un pis o un local. Aquest certificat és obligatori per a tots els habitatges que es venguin o lloguin a la Cerdanya, i la seva validesa és de 10 anys. Un bon certificat energètic no només és beneficiós per al medi ambient en reduir l’empremta de carboni, sinó que també pot suposar un important estalvi a les factures energètiques per a propietaris i llogaters. A més, un habitatge amb una bona qualificació energètica tendeix a tenir més valor de mercat.

Què conté el certificat d’eficiència energètica?

El certificat d’eficiència energètica conté la informació següent:
1. Dades de l’immoble: localització, superfície construïda, any de construcció, nombre de plantes, etc.
2. Dades del tècnic certificador: nom, col·legiatura, signatura i segell.
3. Qualificació energètica de l’immoble: s’expressa en una escala de lletres que va des de la A (més eficient) fins a la G (menys eficient) les característiques energètiques de l’edifici.
4. Recomanacions de millora: mesures per augmentar l’eficiència energètica de l’immoble.
5. Emissions de CO₂: quantitat de diòxid de carboni que s’emet anualment per l’ús d’energia a l’immoble.
6. Validesa del certificat: durada i data de caducitat.
7. Registre del certificat: número de registre a l’organisme competent.

Per què necessito el Certificat Energètic?

El certificat energètic és necessari per valorar l’eficiència energètica d’un edifici existent, cosa que permet al propietari conèixer el consum d’energia que genera l’edifici i adoptar mesures per millorar-ne l’eficiència. A més, a partir del 2013 és obligatori presentar aquest certificat per poder llogar o vendre un habitatge, ja que és una eina que informa els potencials compradors o llogaters sobre el consum energètic de l’immoble. Per tant, el certificat energètic és important per millorar l’eficiència energètica dels edificis i per complir amb la normativa vigent.

Multes per vendre o llogar sense certificat energètic

A Espanya, la venda o lloguer d’un habitatge sense comptar amb el certificat d’eficiència energètica corresponent pot comportar multes que varien segons la normativa vigent a cada comunitat autònoma. Normalment, aquestes multes poden oscil·lar entre els 300 i els 6.000 euros, depenent de la gravetat de la infracció i de si és reincident.

A més de la sanció econòmica, el propietari que no tingui el certificat energètic també pot enfrontar-se a la impossibilitat de formalitzar l’operació de venda o lloguer, a més d’incórrer en responsabilitats civils i penals en cas que es produeixi algun problema relacionat amb l’eficiència energètica de l’immoble.

Per tant, és important complir la normativa vigent i obtenir el certificat per evitar possibles multes i problemes legals en el procés de venda o de lloguer d’un habitatge.

Quant costa el Certificat Energètic

El cost del Certificat Energètic pot variar depenent de la ubicació, la mida i el tipus d’habitatge o edifici. En general, el preu acostuma a oscil·lar entre 50 i 200 euros. Es recomana sol·licitar pressupostos a diferents empreses o professionals certificats per aconseguir-ne el millor preu.

A continuació, t’expliquem els passos que hauràs de seguir per obtenir el teu certificat energètic a la Cerdanya:

1. Contacta amb un tècnic certificador autoritzat per obtenir el teu Certificat d’Eficiència Energètica:

El primer pas és buscar un tècnic certificador que estigui habilitat per fer l’auditoria energètica del teu immoble. A la pàgina web de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) podeu trobar un llistat actualitzat de tècnics certificadors a la Cerdanya: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/registre_tecnics/ .

2. Visita del tècnic a l’immoble:

Un cop hàgiu triat un tècnic certificador, aquest concertarà una cita amb tu per visitar l’immoble. Durant la visita, el tècnic realitzarà una inspecció exhaustiva de l’habitatge per assolir dades sobre les característiques constructives, l’estat de l’estructura de l’edifici (parets, sostres, portes i finestres), les instal·lacions de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, i sistemes d’aïllament.

3. Certificat d’eficiència energètica: Emissió del certificat i l’etiqueta energètica:

Després de la visita i anàlisi de les dades recollides, el tècnic elaborarà la certificació i t’entregarà juntament amb l’etiqueta energètica corresponent. L’etiqueta energètica classifica l’immoble en una escala de l’A (més eficient) a la G (menys eficient), segons el consum d’energia. Una bona qualificació CEE (A o B) indica un habitatge amb un consum d’energia molt baix, mentre que una qualificació baixa (E, F o G) indica un immoble que necessita millores per ser més eficient energèticament.

4. Registre del Certificat d’Eficiència Energètica:

Finalment, hauràs de registrar l’etiqueta d’eficiència energètica a l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya. Pots fer-ho telemàticament a través del portal https://web.gencat.cat/ca/tramits.

Estalvi energètic: Consells per obtenir una bona certificació energètica de l’edifici:

Abans de la visita del tècnic certificador, realitza una revisió de l’estat de l’immoble i realitza les petites reparacions que puguin millorar la seva eficiència, com ara segellar finestres que perdin aïllament o substituir bombetes antigues per LEDS de baix consum.
Si estàs pensant en fer reformes a l’habitatge o per a edificis de nova construcció, consulta amb un expert en eficiència energètica per triar les opcions que t’ajudin a obtenir una millor qualificació al CEE. Aquestes opcions poden incloure la millora de l’aïllament tèrmic de l’edifici, la instal·lació de finestres amb vidre doble i sota emissió, la substitució de calderes antigues per calderes de condensació d’alta eficiència o la instal·lació de sistemes d’energia renovable com a plaques solars per a l’aigua calenta o la generació d’electricitat.

A l’hora de comprar o llogar un immoble, tingues en compte la seva certificació. Un habitatge amb bona qualificació us permetrà estalviar diners en les factures d’energia, a més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Per saber més sobre l’estalvi i l’eficiència energètica i com millorar-la a la llar, pots consultar els recursos següents:

Institut Català d’Energia (ICAEN)
Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)
Agència de l’Energia de la Generalitat de Catalunya (AGENDA )