La guia definitiva de documentació per vendre casa teva amb èxit

Vendre una casa implica una sèrie de documents necessaris com el títol de propietat, document d’identitat, últim rebut de l’IBI, certificat de plusvàlua, certificats de càrregues hipotecàries, entre d’altres, essencials tant per a processos estàndard com per a casos especials, com a herències. L’elecció d’un agent immobiliari adequat és crucial per a l’èxit a la venda d’un immoble, ja que un bon agent oferirà una anàlisi de mercat exhaustiu i un pla clar de venda.

El procés de venda es pot dividir en quatre períodes principals: abans de llistar, durant el llistat, negociació i tancament, cosa que subratlla la importància del màrqueting i d’una presentació excel·lent de la casa. Conèixer com obtenir el certificat d’eficiència energètica, realitzar la inspecció i reparacions prevenda són passos essencials que abordarem en aquesta guia definitiva per vendre casa teva amb èxit.

Documents essencials per a la venda

En vendre casa teva, és crucial reunir i preparar una sèrie de documents essencials que donen suport al procés de venda, garantint així una transacció legal i transparent. Aquests documents varien des d’identificacions personals fins a certificats específics de la propietat:

 • Documents Personals:
  • DNI per a ciutadans espanyols o NIE per a estrangers.
  • Títol de propietat o escriptura de compravenda que verifica la possessió.
 • Certificats i Rebuts Importants:
  • Nota Simple del Registre de la Propietat: Mostra la titularitat i càrregues de la propietat.
  • Darrer rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI).
  • Certificat d’Eficiència Energètica: Obligatori des del 2013, indica l’eficiència energètica de la propietat.
  • Rebuts recents d’electricitat, aigua i gas.
 • Altres Documents Rellevants:
  • Certificat de deute zero: Confirma que la hipoteca està saldada.
  • Certificat d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE): Verifica l’habitabilitat de l’edifici.
  • Cèdula d’habitabilitat o llicència de primera ocupació: Assegura que la propietat compleix els requisits mínims d’habitabilitat.
  • Document acreditatiu de la manca de deutes amb la comunitat de veïns.

Preparar aquests documents amb antelació facilitarà el procés de venda, evitant retards i possibles complicacions legals.

Documentació per vendre: Com obtenir el certificat d’eficiència energètica

Per obtenir el certificat d’eficiència energètica, necessari en vendre casa teva, segueix aquests passos:

 1. Troba un tècnic certificat: Busca un professional acreditat a la teva àrea que faci l’avaluació energètica. Pots trobar-lo a través de directoris en línia o recomanacions.
 2. Avaluació i recol·lecció de dades:
 • El tècnic visitarà la teva propietat per demanar informació rellevant. Això inclou mesurar i descriure aspectes físics com ara façanes, sostres i sistemes de calefacció o refrigeració.
 • S’avaluen les instal·lacions elèctriques, d’aigua calenta, calefacció, refrigeració i il·luminació, considerant l’edat i el tipus de propietat, sistema de construcció, estructura de l’edifici, ponts tèrmics, aïllament i orientació solar.
 1. Registre i cost:
 • Un cop emès, el certificat s’ha de registrar davant de l’autoritat competent de la teva regió.
 • El cost varia entre 50 i 300 euros, depenent de factors com la ubicació, la mida de la propietat i les tarifes del tècnic.

Recorda que el certificat té una validesa de fins a 10 anys, excepte per a propietats amb qualificació G, on la validesa màxima és de 5 anys. Ignorar aquest requisit pot resultar en multes entre 300 i 600 euros.

A Vincle Cerdanya ens fem càrrec del procés d’obtenció del certificat. Si necessites la nostra ajuda, no dubtis a contactar amb nosaltres.

El procés d’inspecció i reparacions prevenda

Preparar casa per a la venda i realitzar una inspecció prevenda són passos crucials per garantir una transacció reeixida. Aquí us expliquem com dur a terme aquest procés de manera efectiva:

 • Neteja i Despersonalització:
  • Elimina el desordre i els objectes personals perquè els potencials compradors puguin imaginar-se vivint a l’espai.
  • Realitza una neteja profunda, prestant especial atenció a cuines i banys.
 • Reparacions necessàries:
  • Interior: Revisa i repara problemes de plomeria, electricitat, i danys a parets o sostres.
  • Exterior: Assegureu-vos que la façana, el sostre i el jardí estiguin en bones condicions. Repara qualsevol dany visible.
 • Inspecció prevenda:
  • Objectiu: Identificar problemes que poden ser un obstacle per a la venda.
  • Procés:
   • Contracta un inspector d’habitatges qualificat.
   • Acompanya l’inspector durant la revisió per entendre els possibles problemes.
   • Rep i revisa l’informe d’inspecció, que inclou recomanacions per a reparacions o millores.
  • Beneficis:
   • Evita sorpreses durant el procés de venda.
   • Permet fer reparacions de manera proactiva, millorant les possibilitats de vendre a un millor preu.
   • Redueix la possibilitat de negociacions de darrer minut per part dels compradors.

Aquest enfocament no només millora la presentació de casa teva sinó que també proporciona una base sòlida per negociar, en demostrar als compradors potencials que la propietat està ben cuidada i llesta per ser habitada.

Conclusió i següents passos després de tenir tota la documentació per vendre

En preparar i organitzar meticulosament la documentació necessària, els propietaris poden assegurar una venda més fluida i transparent de la seva propietat. Des de reunir documents essencials i obtenir certificats clau fins a fer inspeccions prèvies a la venda i optimitzar la presentació de l’habitatge, cada pas hi juga un paper fonamental en l’èxit del procés de venda. Aquesta guia no només subratlla la importància d’una preparació adequada, sinó que també destaca com cada element contribueix a maximitzar el potencial de venda d’un immoble.

Per tant, la dedicació a cadascuna d’aquestes àrees prepara el terreny per a una transacció més eficient i menys estressant. Les implicacions de seguir aquestes recomanacions són clares: no només es facilita el procés de venda, sinó que també es potencia la capacitat d’atraure compradors potencials i aconseguir un tancament d’èxit. És crucial recordar que, en l’àmbit de la venda de propietats, d’una preparació meticulosa i una presentació atractiva poden marcar significativament la diferència al mercat competitiu actual.

Preguntes freqüents sobre la documentació per vendre

Quina documentació és necessària per vendre un habitatge?

Per vendre una propietat, és essencial presentar la documentació següent:

 • Nota simple actualitzada del Registre de la Propietat.
 • Títol de propietat o escriptura de compravenda.
 • Darrer rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI).
 • Certificat que acrediti que no hi ha deutes pendents amb la comunitat de propietaris.
 • Rebut recent dels pagaments efectuats a la comunitat de propietaris.

Com puc aconseguir que casa meva es vengui més ràpidament?

Per accelerar la venda d’una propietat, seguiu aquests consells:

 • Assegureu-vos que la propietat estigui neta, ordenada i en bon estat.
 • Retira els objectes personals perquè els possibles compradors es puguin visualitzar vivint allà.
 • Organitza l’espai perquè la casa sembli més àmplia.
 • Permet que entri la major quantitat de llum natural possible.
 • Estableix un preu de venda raonable i d’acord amb el mercat.

Quins documents ha de proporcionar el venedor d’un habitatge de segona mà?

El venedor d’un habitatge de segona mà ha de lliurar els documents següents:

 • Escriptura de propietat.
 • Nota simple del Registre de la Propietat.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Certificat final de treball.
 • Certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
 • Rebut de l’impost de béns immobles (IBI).
 • Estatuts de la comunitat de propietaris.
 • Comprovant de les despeses comunitàries.

Quins són els passos que cal seguir per vendre una casa?

Els tràmits i els passos essencials en la venda d’una casa de segona mà són:

 • Realitzar una reserva de la propietat.
 • Signar un contracte d’arres com a compromís de compra.
 • Formalitzar la venda mitjançant la signatura de l’escriptura davant de notari.
 • Inscriure la propietat al Registre de la Propietat.
 • Actualitzar la titularitat de l’habitatge al Cadastre.
 • Assumir el pagament de l’impost de béns immobles (IBI).
 • Canviar la titularitat dels subministraments i serveis.

Si vols vendre la teva propietat a la Cerdanya, posa’t en contacte amb el nostre equip aquí.